Profesní životopis
PhDr. Jana Doubravová
absolvent FF UK v Praze
praxe od r. 1985

Současnost
psycholog a terapeut v rámci soukromé praxe
lektor, supervizor

Důležité kvalifikace
Institut rodinné terapie Praha - výcvikový kurz rodinné terapie
Remedium Praha - výcvikový kurz telefonické krizové intervence
- Základní kurz krizové intervence
- Management psychosociální pomoci při hromadných neštěstích
SUR Praha - výcvik ve skupinové psychoterapii
ČMPS Praha, IPVZ Praha - kurzy psychoonkologie,
- Kurzy o poruchách příjmu potravy
IPVZ Praha - kurz forenzní psychologie pro žadatele o znalecké oprávnění
IPPP Praha - kurzy diferenciální diagnostiky
SPIN Praha - výcvik ve videotréninku interakcí
Výcvik v systemické supervizi a koučování
DDPI: Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy and Parenting, Lewel Two
ATTA: Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči

Profesní dráha
Psycholog ve škole pro sluchově postižené, Liberec
Odborný asistent Pedagogické fakulty v UL
Psycholog Pedagogicko-psychologické poradny v UL
Externí pracovník Linky důvěry a Centra krizové intervence Spirála v UL
Psycholog onkologického oddělení Masarykovy nemocnice v UL
Lektor a supervizor Dobrovolnického centra v UL
Lektor a konzultant S2Splus, spol. s r. o.
Psycholog Speciálně pedagogického centra pro děti se smyslovými vadami, UL
Psycholog Centra komplexní péče Demosthenes, UL
Psycholog doprovodné organizace náhradních rodin (NRÚK)
Soukromá praxe (diagnostika dětí a mládeže, individuální a rodinná psychoterapie, supervize, náhradní rodinná péče, rozvodové a porozvodové poradenství, kurzy)

Praxe ve vzdělávání
Kurzy orientace na řešení pro pracovníky pomáhajících profesí
Kurzy pro lektory firmy Phillip Morris
Antistresové programy pro operátory České rafinérské, a.s. Litvínov
Přednášky pro členy Unie Roska
Semináře pro sociální pracovníky mosteckých institucí
Výcviky a semináře pro členy dobrovolnického centra v UL
Komunikační kurz pro dispečery Spolchemie UL
Kurz pro lektory motivačních a rekvalifikačních kurzů v Jihlavě
Dlouhodobý kurz komunikačních dovedností pro nelékařské zdravotnické pracovníky nemocnice v Mostě
Seminář pro sourozence autistických dětí
Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách
Semináře a kurzy pro učitele
Semináře pro sourozence a rodiče autistických dětí
Psychologické poradenství a semináře v rámci náhradní rodinné péče